Homepage
Profil firmy
Daňové poradenství
Účetnictví
Ekonomické poradenství
Reference
Užitečné odkazy
Kontakty
Whistleblowing


PROFIL FIRMY


Už samotný název naší společnosti vypovídá, čím se zabýváme a co řešíme.

Ekonomika objasňuje cíle podniku, vysvětluje jevy a procesy, které v podniku probíhají, zjišťuje a vyhodnocuje příznivé i nepříznivé důsledky určitého chování a zabývá se hospodařením podniku. Podnikatelům, ekonomům a manažerům dává podklady pro řízení podniku, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností a aby obstál v náročném tržním prostředí.

Naše společnost naplňuje tuto definici širokým spektrem služeb.

Portfolio našich služeb lze rozdělit do tří základních skupin:


  • Vedení účetnictví a účetní poradenství
  • Daňové poradenství
  • Ekonomické poradenství