Homepage
Profil firmy
Daňové poradenství
Účetnictví
Ekonomické poradenství
Reference
Užitečné odkazy
Kontakty
Whistleblowing


Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém společnosti Economics, s.r.o. pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů

Oznamovatel může uskutečnit Oznámení:
  • Telefonicky příslušné osobě – na tel. č. 731 134 424
  • E-mailem příslušné osobě – kacerovska@economics.cz
  • Osobním jednáním – po dohodě s příslušnou osobou
  • Písemně na adresu společnosti
    Economics, s.r.o., Tovární 66, 381 01 Český Krumlov
    na obálku uvést "Whistleblowing – NEOTVÍRAT“
Příslušnou osobou je: paní Ivana Kacerovská

Pro účely další komunikace do Oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost. Oznámení lze učinit i anonymně.